ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΝΟΑΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ


Έκθεση γιά 2012 ΜΑΡ
          Monthly Climatological Summary for Μαρ 2012

Name: ZEFYROS - PIRAEUS  City: PIRAEUS  State: GREECE
Elevation: 40 m Lat: N 37° 57' 12"  Lon: E 023° 37' 50"

         Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                   Heat Cool    Avg
  Mean               Deg  Deg     Wind         Dom
Day Temp High  Time  Low  Time  Days Days Rain Speed High  Time  Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  5,5  6,9  13:51  4,3  05:59 12,7  0,0  0,6 10,9 50,0  14:16  NNE
 2  8,9 13,3  15:35  4,3  04:59  9,5  0,0  0,0  4,4 18,4  12:23  SW
 3 14,0 18,1  17:14  9,2  06:29  4,2  0,0  0,0  6,3 34,2  11:05  WSW
 4 12,9 15,6  00:00 10,5  07:00  5,4  0,0  0,0  6,7 31,7  04:00   E
 5 12,1 16,5  14:04 11,0  02:19  6,3  0,0  8,4  3,9 25,6  09:27   E
 6 12,0 15,5  13:51 10,5  03:15  6,3  0,0  0,3  7,2 28,1  12:28  NNE
 7 12,8 15,6  14:07 10,9  01:56  5,6  0,0  0,0  5,3 19,4  15:43   E
 8 14,1 16,6  16:01 12,0  02:55  4,3  0,0  0,0  3,9 23,4  13:07  ESE
 9 14,5 19,2  14:39 11,6  23:46  3,8  0,0  0,0 10,6 46,4  16:50  NE
10 11,0 12,7  13:30  9,8  20:30  7,2  0,0  0,0 15,9 60,1  17:46  NE
11  8,5 10,5  11:16  6,3  22:21  9,8  0,0  1,5 12,2 51,5  22:15  NNW
12  7,4  8,8  14:08  6,3  00:10 11,0  0,0  0,0 14,7 56,2  15:38   N
13  7,9  9,1  15:38  7,0  04:31 10,3  0,0  0,0 15,2 60,1  12:53   N
14 10,8 14,8  16:06  8,0  00:02  7,5  0,0  0,0  7,8 31,7  15:34  NW
15 12,2 16,7  15:17  7,7  04:02  6,1  0,0  0,0  7,4 30,6  13:54   N
16 11,4 14,2  16:49  9,6  09:18  7,1  0,0  0,0  7,0 30,6  07:31  NNE
17 12,3 16,0  13:57  8,2  05:01  6,0  0,0  0,0  2,9 22,0  15:23  SSE
18 13,9 17,4  15:53 10,4  05:02  4,4  0,0  0,0  3,6 18,4  13:58   S
19 14,4 17,7  15:41 11,0  07:02  3,9  0,0  0,0  3,2 18,4  13:02   S
20 15,3 19,8  14:41 11,6  06:33  3,1  0,1  0,0  2,5 15,8  11:27   S
21 18,1 22,2  15:21 13,9  06:33  1,3  1,1  0,0  3,7 20,9  14:00  SW
22 18,1 21,8  15:00 14,3  07:02  1,1  0,9  0,0  4,8 33,1  18:07  ESE
23 17,8 21,6  15:01 13,8  06:32  1,4  0,8  0,0  7,7 37,8  13:09  NE
24 16,8 20,9  15:41 13,5  06:33  1,9  0,4  0,0  4,6 20,9  16:58  SSW
25 16,6 20,7  15:02 13,3  07:52  1,9  0,3  0,0  2,7 18,4  16:55   S
26 18,5 23,1  14:49 14,5  05:34  1,2  1,4  0,0  6,3 31,7  13:16   W
27 16,4 18,9  15:21 13,5  08:24  1,9  0,0  0,0  7,5 37,8  07:33   N
28 15,5 19,6  16:43 12,6  08:13  2,9  0,1  0,0  8,1 47,9  11:31  NE
29 15,0 17,9  15:24 11,2  07:04  3,3  0,0  0,0  7,1 43,9  23:35  SSW
30 17,6 22,2  16:11 14,0  07:25  1,6  0,8  0,0 17,1 62,3  19:25   W
31 16,6 19,4  14:48 13,8  07:33  1,8  0,1  0,0  4,4 23,4  17:12   S
----------------------------------------------------------------------------------
  13,5 23,1  26   4,3   1  154,8  6,0 10,8  7,3 62,3  30   NNE

Max >= 27,0: 0
Max <= 20,0: 24
Min <= 10,0: 11
Min <=  0,0: 0
Max Rain: 8,4 on day 5
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration